Bizimlə əlaqə

Distribusiyanın İdarəedilməsi

| Baxışlar: 30

Agent Plyus: Distribusiyanın idarəedilməsi proqramı gündəlik tələbat mallarının topdan ticarəti ilə məşğul olan istehsalçılar və distribyutorlar üçün həlldir. Tətbiqin üstünlüklərinə aşağıdakılar daxildir:

Konfiqurasiyalılıq, Distribyutorların məlumat sistemlərindən məlumatların qəbul edilməsi, Bölmələriniyerarxiyası kəsiyində istifadəçilərin ayrı-ayrılıqda girişi, Soraqça üzrə məlumatlar ilə distribyutorların məlumatlarının tutuşdurulması, Satışın planlamasının iyerarxiyası, Satış planlarının qarşılıqlı əlaqəsi, Ziyarət planları ilə satış planlarının qarşılıqlı əlaqəsi, Ziyarətlərin planlaması, Çoxanbarlı uçot.

 

Hesabatların siyahısı: Tapşırıqların yerinə yetirilməsi, Agent tərəfindən ziyarət planlarının yerinə yetirilməsi, Satış planının yerinə yetirilməsi, Müştərilərin borcları, Satış tarixçəsi, Agentlərin yerdəyişmələrinə nəzarət, Sifariş dövriyyələri, Satış dövriyyələri, Mal dövriyyələri, Tapşırıqların yerinə yetirilməsi üzrə hesabat, Tapşırıqların üzrə hesabat, Əsas göstəricilər üzrə hesabat, Ziyarətlər üzrə hesabat, Müştərilər ilə hesablaşmalar, Merçendayzinq reyestri, Planların uyğunluğu, Sifarişlər üzrə ortalama qəbz, Servis səviyyəsi (SL), Servis səviyyəsi SL (dövrlər üzrə), Agentlərin fotohesabatları.